Aquatech Amterdam - Holland 2019

Aquatech Amsterdam 2019

Aquatech Amsterdam là triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về quy trình, nước uống và nước thải. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về sản phẩm đầy đủ trong lĩnh vực xử lý, nước uống và nước thải, các công ty dẫn đầu thị trường thế giới luôn có mặt. Phiên bản lần thứ 27 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 8/11.

Đổi mới và cảm hứng

Aquatech Amsterdam là triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về quy trình, nước uống và nước thải, có triển lãm thương mại châu Âu tập trung 100% vào nước. Triển lãm cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về sản phẩm của các công ty dẫn đầu thị trường trên toàn thế giới. Đây là một phần của Tuần lễ Nước Quốc tế Amsterdam (AIWW).

Với hơn 928 nhà triển lãm, 20.490 khách tham dự từ 140 quốc gia và 1.100 đại biểu Hội nghị AIWW, Aquatech nhấn mạnh vị trí của nó là nền tảng hàng đầu thế giới về xử lý, nước uống và nước thải.

DROP Việt Nam vinh dự được mời tham gia sự kiện

Aquatech Amterdam - Holland 20019 02
Chủ tịch hội động quản trị (ảnh phải) DROP VIET Nam chụp ảnh lưu niệm tại Aquatech Amterdam – Holland 2019

Trong 4 ngày ngập tràn cảm hứng và sự đổi mới, Aquatech Amsterdam 2019 sẽ cung cấp nền tảng hoàn hảo để kết nối, trao đổi ý tưởng và kinh doanh. Ngoài ra, hơn 1.100 đại biểu hội nghị và 4.479 nhân viên của nhà triển lãm đã có mặt.

Aquatech Amterdam - Holland 2019
CEO (ảnh phải) DROP VIET NAM chụp ảnh lưu niệm khi tham gia Aquatech Amterdam – Holland 2019

Tuần lễ nước quốc tế Amsterdam

Aquatech trùng với Hội nghị xuyên suốt nhất thế giới về các giải pháp nước tích hợp: Hội nghị AIWW. Ấn bản cuối cùng vào năm 2017 tập trung vào các giải pháp tích hợp cho một nền kinh tế vòng tròn và các thành phố có khả năng phục hồi. AIWW 2017 lại tạo ra một nền tảng mới khi có ba Diễn đàn Lãnh đạo cấp cao, lần lượt tập trung vào các lĩnh vực tiện ích, công nghiệp và thành phố. Aquatech Amsterdam cũng trùng với Floodex Europe.

Các sự kiện toàn cầu của Aquatech

Aquatech Amsterdam là một phần của các sự kiện toàn cầu của Aquatech. Chương trình tổng thể năm 2019 bao gồm:

Aquatech Trung Quốc 2018: 3 – 5 tháng 6 năm 2019
Aquatech Mexico 2019, ngày 3 – ngày 5 tháng 9 năm 2019
Aquatech Amsterdam 2019 (một phần của Tuần lễ Nước Quốc tế Amsterdam): 5-8 tháng 11 năm 2019
Floodex Europe (một phần của Tuần lễ Nước Quốc tế Amsterdam): 5-8 tháng 11 năm 2019

Hotline: 0989.204.876