Bộ điều khiển máy bơm

  • slider
  • slider2
  • SLIDER
  • SLIDER
  • SLIDER

DANH MỤC SẢN PHẨM


Bộ Điều Khiển Máy Bơm DROP


Tính năng:

  • Thiết bị độc đáo này là một phụ kiện tuyệt vời với bất kỳ sản phẩm DROP nào khác.
  • Điều khiển từ xa thông minh này cho phép bạn bật / tắt nước bằng một nút thuận tiện, thông báo cho bạn về các sự kiện trạng thái hệ thống mới và mở rộng mạng DROP-Link không dây của bạn.


Khảo sát

Xin bạn vui lòng điền bản khảo sát dưới đây để chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Đặc điểm của nước
Loại nhà của bạn?
Mức đầu tư dự kiến
Nguồn nước?
Sức khỏe
Thiết bị sử dụng

Hotline: 0989.204.876