Bộ Điều Khiển Máy Bơm DROP

Bộ Điều Khiển Máy Bơm DROP

  • Thiết bị độc đáo này là một phụ kiện tuyệt vời với bất kỳ sản phẩm DROP nào khác.
  • Điều khiển từ xa thông minh này cho phép bạn bật / tắt nước bằng một nút thuận tiện, thông báo cho bạn về các sự kiện trạng thái hệ thống mới và mở rộng mạng DROP-Link không dây của bạn.

Email của bạn*
Số điện thoại*

Hotline: 0989.204.876