Blog

Acrylamide


Acrylamide (hoặc acrylic amide ) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học CH 2 = CHC…