Blog

Alachlor


Alachlor là một loại thuốc diệt cỏ thuộc họ chloroacetanilide. Nó là một chất rắn màu trắng, không mùi. Công…