Blog

BPA là gì? Nó có gây hại đến sức khoẻ không?


BPA là gì? Bisphenol A (BPA) là một hợp chất tổng hợp hữu cơ có công thức hóa học (CH3)2C(C6H4OH)2…