Blog

Vi khuẩn là gì và lợi ích chúng thế nào?


Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào, cực nhỏ, tồn tại hàng triệu con, trong mọi môi trường, cả…