Blog

Độ pH của nước: Những điều cần biết


Ở dạng tinh khiết nhất, nước có độ pH là 7, nằm ở trung tâm chính xác của thang độ…

Tầm Quan Trọng Của Việc Theo Dõi TDS Và PH Trong Nước Sinh Hoạt


Tổng các chất hòa tan TDS (Total dissolved solids) và PH trong nước TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI…