Blog

Alachlor


Alachlor là gì? Alachlor là một loại thuốc diệt cỏ thuộc họ chloroacetanilide. Nó là một chất rắn màu trắng,…