Blog

Acetochlor


Acetochlor là gì? Acetochlor là một loại thuốc diệt cỏ được phát triển bởi Công ty Monsanto và Zeneca. Nó…