Tổng chất hoà tan

Tầm Quan Trọng Của Việc Theo Dõi TDS Và PH Trong Nước Sinh Hoạt

Tổng các chất hòa tan TDS (Total dissolved solids) và PH trong nước

TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THEO DÕI TDS VÀ PH?
Điều quan trọng là phải theo dõi mức TDS  (total dissolved solids và độ pH của nước uống vì một số lý do. Khi nguồn nước có chỉ số TDS cao hoặc độ pH thấp thì rất có thể trong nước đã có các chất bẩn độc hại khác.
  • Cả TDS và pH cũng dễ dàng đo lường và nếu có điều gì đó đang xảy ra với nước, chẳng hạn như ô nhiễm, rất có thể cả TDS và mức độ pH sẽ thay đổi, vì vậy việc theo dõi những thay đổi đó có thể hoạt động như một tín hiệu cảnh báo sớm rằng điều gì đó đang xảy ra với nước nhà bạn  vì những lý do này, điều quan trọng là phải theo dõi nồng độ TDS và pH, để nếu chúng thay đổi, có thể điều gì đang thay đổi với nguồn nước của nhà bạn rồi.
Để biết thêm thông tin về TDS và pH, bao gồm các cách bạn có thể sử dụng các xét nghiệm này với nước uống.
Điều quan trọng là phải theo dõi mức TDS và độ pH của nước uống vì một số lý do.
Khi nguồn nước có chỉ số TDS cao hoặc độ pH thấp thì rất có thể trong nước đã có các chất bẩn độc hại khác.
Cả TDS và pH cũng dễ dàng đo lường và nếu có điều gì đó đang xảy ra với nước, chẳng hạn như ô nhiễm, rất có thể cả TDS và mức độ pH sẽ thay đổi, vì vậy việc theo dõi những thay đổi đó có thể hoạt động như một tín hiệu cảnh báo sớm rằng điều gì đó đang xảy ra với nước.
Vì những lý do này, điều quan trọng là phải theo dõi nồng độ TDS và pH, để nếu chúng thay đổi, có thể thực hiện ngay lập tức.

Để biết thêm thông tin về TDS và pH, bao gồm các cách bạn có thể sử dụng các xét nghiệm này trên nước uống của mình, hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ

Hotline: 0989.204.876