Blog

Acrylamide


Acrylamide là gì? Acrylamide (hay amide acryl) là một hợp chất hóa học với công thức phân tử C3H5NO. Danh…