Cảm Biến Muối DROP

Cảm Biến Muối DROP

  • Cảm biến muối DROP thông báo cho bạn thêm muối trước khi hết. Cảm biến muối là tiêu chuẩn với tất cả DROP Softener.
  •  Thông báo cho bạn qua thông báo đẩy, tin nhắn văn bản hoặc email khi cần thêm muối.
  • Có tiêu chuẩn trên tất cả các Chất làm mềm DROP.
  • Có thể thêm vào bất kỳ chất làm mềm nào có giếng ngâm nước muối 3,5 ”hoặc 4”.
  • Thiết kế cánh khuấy độc quyền cung cấp độ chính xác nhất chỉ báo mức trên thị trường.
  • Có sẵn bộ mở rộng mái chèo 7 ”.
  • Bảo hành 1 năm.

 


Email của bạn*
Số điện thoại*

Hotline: 0989.204.876