Bộ Lọc Nước Đầu Nguồn DROP

Bộ Lọc Nước Đầu Nguồn DROP

  • Bộ lọc nước đầu nguồn mang tính cách mạng này giúp bảo vệ toàn bộ ngôi nhà của bạn khỏi rò rỉ nước. Nó cũng loại bỏ hiệu quả các chất rắn hữu cơ và loại bỏ hoặc làm giảm Clo, THMs, thuốc trừ sâu và các hóa chất khác thường được tìm thấy trong nguồn cung cấp nước sinh hoạt.
  • Sử dụng sản phẩm tiết kiệm nước này với DROP Hub và Ứng dụng Drop để có nước thơm ngon kết hợp với khả năng chống rò rỉ vượt trội.

    Email của bạn*
    Số điện thoại*

    Hotline: 0989.204.876