Blog

26 cách tiết kiệm nước


Khi tình trạng khan hiếm nước tiếp tục là một vấn đề ở nhiều nơi trên thế giới, điều quan…

Tại Sao Chúng Ta Nên Quan Tâm Hơn Đến Việc Lãng Phí Nước


Bảo tồn nước là một chủ đề nóng những ngày này. Đối với các thành phố và công ty lớn…

Bảo Tồn Nước


Tầm quan trọng của việc bảo tồn nước Sử dụng nước mỗi ngày là điều mà tất cả chúng ta…

Ứng Dụng Kết Nối DROP


Kết nối bạn với nguồn nước của bạn Kiểm soát nước của bạn từ mọi nơi! Ứng dụng DROP là…