Hệ thống nước thông minh

Hệ thống nước thông minh

Điều gì làm cho DROP trở thành hệ thống nước thông minh? Nói một cách đơn giản, DROP có làm được tất cả!

Nước nhà bạn cần xử lý? DROP cung cấp nhiều thiết bị lọc và làm mềm với hơn mười loại phương tiện để phù hợp với bất kỳ nhu cầu nào mà nước của bạn yêu cầu; tuy nhiên, điều đó chỉ đặt hệ thống DROP ngang hàng với các đơn vị khác ngoài đó. Điều thực sự làm nên sự khác biệt của các hệ thống xử lý DROP là sự tự do và quyền kiểm soát được trao cho chủ nhà thông qua ứng dụng DROP Connect. Sử dụng ứng dụng này, chủ nhà có thể theo dõi lưu lượng nước, thay đổi cài đặt, thậm chí tắt lưu lượng nước đến ngôi nhà của họ chỉ bằng một nút bấm đơn giản! Hệ thống nước thông minh thậm chí có thể tắt nước nếu nó phát hiện rò rỉ từ một thông báo từ DROP thiết bị dò rò rỉ hoặc ngay cả khi thiết bị phát hiện dòng chảy trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu nước không cần xử lý, làm thế nào bạn vẫn có thể được bảo vệ?

Hệ thống bảo vệ nhà DROP trả lời câu hỏi đó. Nó bảo vệ giống như cách các bộ lọcbộ làm mềm DROP sẽ làm nhưng chuyên dụng hơn để tạo sự an tâm. Với cảm biến áp suất và cảm biến phát hiện rò rỉ tích hợp, hệ thống bảo vệ gia đình bảo vệ ngôi nhà 24/7 từ mọi góc độ trong khi vẫn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cho gia đình bạn. Tất cả các sản phẩm có thể có khoảng thời gian cho phép chảy trước khi nước phát hiện rò rỉ có thể được điều chỉnh để phù hợp thoải mái với mọi phong cách sống và khi không có ai ở nhà, chỉ cần thay đổi chế độ bảo vệ sang chế độ đi vắng có khoảng thời gian ngắn hơn trước khi nước tắt. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thiệt hại do nước và cho phép bạn yên tâm khi biết ngôi nhà của bạn được bảo vệ tất cả nhờ vào “hệ thống nước thông minh”

Hotline: 0989.204.876