Kiểm soát nguồn cung cấp nước qua ứng dụng

Kiểm soát nguồn cung cấp nước của ngôi nhà của bạn

Trong thời đại mà chúng ta muốn tiếp tục kết nối với mọi thứ, tầm quan trọng của việc kết nối với nguồn nước của bạn có rất nhiều ý nghĩa.

Một gia đình trung bình có thể lãng phí 180 gallon nước mỗi tuần do rò rỉ nước. Đó là tổng cộng 9.400 gallon hàng năm. Đó là lượng nước đủ cho 300 quần áo giặt. Trên thực tế, sự rò rỉ của các hộ gia đình có thể gây lãng phí gần 900 tỷ gallon nước hàng năm trên toàn quốc. Điều này không chỉ gây tốn kém cho gia chủ mà còn có hại cho môi trường của chúng ta.

Kiểm soát nguồn cung cấp nước qua ứng dụng
Kiểm soát nguồn cung cấp nước qua ứng dụng

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể được thông báo khi bạn bị rò rỉ hoặc ai đó để bồn rửa đang hoạt động? Sẽ không hợp lý nếu có tất cả những thông tin đó ngay trong túi của bạn phải không?

Các App Drop là một trung tâm thông báo hoàn toàn có thể giữ cho bạn thông báo về rò rỉ, chảy dài, một nhà vệ sinh bị rò rỉ và nhiều hơn nữa. Các App Drop cho phép bạn để tìm hiểu về, tương tác với và xem việc sử dụng nước của bạn trong thời gian thực với đồ thị, dữ liệu và thông tin.

Các App Drop là cổng thông tin của bạn để kiểm soát tất cả mọi thứ cho hệ thống quản lý nước thông minh của bạn. Bạn có thể kiểm soát từng thiết bị của mình bao gồm thiết bị làm mềm nước, bộ lọc nước, thiết bị phát hiện rò rỉ và các sản phẩm DROP khác từ ứng dụng của bạn. Bất kể cấu hình hoặc thiết lập của bạn, Ứng dụng DROP xử lý mọi thứ!

Bạn đã sẵn sàng để kiểm soát nguồn nước của mình chưa?

Hotline: 0989.204.876