Blog

Axit aminomethylphosphonic


Axit aminomethylphosphonic ( AMPA ) là một axit hữu cơ yếu với một nhóm axit photphonic. Nó là một trong…