A xít Aminomethylphosphonic

Axit Aminomethylphosphonic

A xít Aminomethylphosphonic là gì?

Axit aminomethylphosphonic ( AMPA ) là một axit hữu cơ yếu với một nhóm axit photphonic. Nó là một trong những sản phẩm thoái hóa chính của chất diệt cỏ glyphosate. AMPA có độc tính tương đương với glyphosate và do đó nó được coi là có mối quan tâm về độc tính tương tự (có hại trên 0,5 phần triệu) như chính glyphosate.  AMPA có khả năng bị oxit mangan phân hủy sâu hơn trong điều kiện phòng thí nghiệm, tuy nhiên trong đất, oxit mangan thường chỉ có ở dạng vết. Sự phân huỷ của vi sinh vật đối với AMPA là con đường phân huỷ có nhiều khả năng xảy ra hơn, nơi nó phân huỷ thành axit photphoric và cuối cùng thành cacbon đioxit và photphat vô cơ.

A xít Aminomethylphosphonic
A xít Aminomethylphosphonic

Tính chất hoá học

Công thức hóa học
P
Khối lượng phân tử 111,037  g · mol −1
Ngoại hình Chất rắn
Độ nóng chảy 338 đến 344 ° C (640 đến 651 ° F; 611 đến 617 K)
Tính axit (p a ) 0,4

Hotline: 0989.204.876