Blog

Độ pH của nước: Những điều cần biết


Ở dạng tinh khiết nhất, nước có độ pH là 7, nằm ở trung tâm chính xác của thang độ…