Chưa được phân loại

Hoạt Động Của Thiết Bị Dò Rò Rỉ


  Thiết bị dò rò rỉ DROP được thiết kế để phát hiện rò rỉ nước và điều kiện nhiệt…

Bảo Vệ Khỏi Rò Rỉ


Phát hiện rò rỉ và tắt nước trong nhà thông minh   Cách thông minh để bảo vệ ngôi nhà…