Chưa được phân loại

Hoạt Động Của Thiết Bị Dò Rò Rỉ


Hoạt động của thiết bị dò rò rỉ   Thiết bị dò rò rỉ DROP được thiết kế để phát…

Bảo Vệ Khỏi Rò Rỉ


Phát hiện rò rỉ và tắt nước trong nhà thông minh   Cách thông minh để bảo vệ ngôi nhà…