Blog, Chưa được phân loại

Nên có bao nhiêu nước trong bình chứa nước muối làm mềm nước?


Mặc dù việc sở hữu một thiết bị làm mềm nước cứng cần phải bảo trì khá nhiều, nhưng chắc…

Hoạt Động Của Thiết Bị Dò Rò Rỉ


  Thiết bị dò rò rỉ DROP được thiết kế để phát hiện rò rỉ nước và điều kiện nhiệt…

Điều Khiển DROP


Tổng quan về DROP từ xa Điều khiển từ xa DROP hiển thị trạng thái của hệ thống DROP của…

Hoạt Động Của Cảm Biến Muối


Hoạt động của cảm biến muối. Một cảm biến muối DROP được cung cấp với mọi hệ thống làm mềm…

Hoạt Động Của Van Và Đèn


Hoạt động của Van và Đèn trong hệ thống. Tất cả các van DROP đều sử dụng cùng một bảng…

Hoạt Động Của Trung Tâm DROP


Trung tâm DROP hoạt động thế nào Trạng thái trung tâm DROP Tương tự như quá trình thiết lập di…

Hoạt Động Ứng Dụng


Ứng dụng hoạt động thế nào? Sử dụng ứng dụng Sử dụng ứng dụng này hết sức đơn giản do…

Cài Đặt Hệ Thống


Trước khi bắt đầu Trước khi bắt đầu, có một số điều bạn cần làm. Trước tiên, hãy cài đặt…

Kết Nối Ứng Dụng Với Hệ Thống DROP


Kết Nối Ứng Dụng Với Hệ Thống DROP Kết nối ứng dụng DROP Cấu hình dễ dàng Gần như tất…

Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Nước Và Môi Trường


Quản lý nước và môi trường là hành động hết sức quan trọng cho mọi người Đã qua rồi cái…

Về DROP


Hệ thống quản lý DROP Hệ thống DROP được thiết kế để trở thành hệ thống quản lý nước tại…

Xử Lý Sự Cố


Cấu hình bộ định tuyến Cấu hình bộ tuyến tính. Chúng tôi nhận thấy rằng một số bộ định tuyến…