Hoạt Động Của Cảm Biến Muối

Hoạt động của cảm biến muối. Một cảm biến muối DROP được cung cấp với mọi hệ thống làm mềm DROP. Khi nó được kết nối với hệ thống DROP của bạn, nó sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thêm muối vào bể nước muối của bạn. Chiều cao của điểm kích hoạt được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho bạn nhiều thông báo để thêm muối trước khi hết. Nếu hệ thống DROP của bạn được kết nối với DROP Web Services, thì bạn sẽ nhận được thông báo rằng hệ thống của bạn cần thêm muối. Nếu không, khi bạn kết nối với hệ thống DROP thông qua Ứng dụng của mình, bạn sẽ thấy thông báo trên trang bảng điều khiển của ứng dụng.

Cảm biến muối sẵn sàng sử dụng ngay sau khi chúng được kết nối như một thiết bị với hệ thống DROP của bạn. Nếu bạn chưa kết nối Cảm biến muối với hệ thống, vui lòng xem phần “Cách thêm thiết bị của bạn”. Sau khi kết nối, theo mặc định, chúng sẽ gửi thông báo khi phát hiện thấy muối thấp.

Để thêm muối, hãy tháo dây thun ra và đảm bảo mái chèo úp vào nước muối tốt và bạn đổ về phía cánh khuấy để muối không lọt vào giữa mái chèo và nước muối.

Đặt dây thun lên đầu máy phát và thay nắp thùng nước muối.

Hotline: 0989.204.876