Blog

Axit Aminomethylphosphonic


A xít Aminomethylphosphonic là gì? Axit aminomethylphosphonic ( AMPA ) là một axit hữu cơ yếu với một nhóm axit…