Chế độ bảo vệ Drop

Chế độ bảo vệ DROP

Chế độ bảo vệ Drop – Drop protect mode

Là một tính năng gần đây được giới thiệu bởi DROP. Chế độ Bảo vệ thay thế cài đặt ngắt và thông báo luồng dài ban đầu. Hệ thống DROP theo dõi thời gian nước của bạn đang chảy và thực hiện hành động dựa trên lựa chọn chế độ và cài đặt tùy chỉnh dễ dàng mà bạn đã đặt cho từng chế độ. Các Chế độ bảo vệ DROP mới là: Nhà, Đi vắngLịch biểu.

Chế độ Nhà

Được sử dụng khi bạn và gia đình đang ở nhà và có thể được ý thức hơn về việc sử dụng nước của bạn. Điều này có nghĩa là thời gian thông báo và ngắt lâu hơn nhiều, cho phép tắm vòi sen, rửa xe hoặc rửa bát. Theo mặc định, thời gian trước khi thông báo luồng liên tục được đặt thành 15 phút và thời gian ngắt được đặt thành 30.

Các chế độ Đi vắng

Có thể được sử dụng khi bạn đang ở nơi làm việc, hay trên phố vào buổi tối. Bạn có thể có máy giặt, máy làm đá hoặc máy rửa bát đang chạy khi bạn vắng nhà. Thay vì tắt nguồn nước của bạn, Chế độ đi vắng cũng có thể được sử dụng để cho phép các thiết bị này chạy như bình thường, đồng thời cho phép DROP phản ứng nhanh hơn nhiều với việc sử dụng nước bất thường. Theo mặc định, DROP sẽ tắt nguồn nước của bạn sau 5 phút liên tục.

Chế độ lịch biểu

Ccó thể được sử dụng để bảo vệ chính xác, nâng cao hơn. Sử dụng chế độ Lịch biểu nếu bạn có hệ thống phun nước trong sân hoạt động vào ban đêm hoặc có những thời gian thường xuyên mà bạn muốn được bảo vệ nhiều hơn, chẳng hạn như khi bạn đang làm việc hoặc khi bạn đang ngủ. Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo ngôi nhà của bạn luôn được bảo vệ khi bạn cần! Chế độ lập lịch cho phép linh hoạt hơn cho hệ thống DROP của bạn.

Chế độ DROP Protect có thể bị tắt tạm thời bằng cách sử dụng tính năng Báo lại. Đặt khoảng tăng 1 giờ mà bạn muốn bỏ qua tất cả giám sát dòng liên tục. Thời điểm tuyệt vời để báo lại Chế độ Bảo vệ sẽ là nếu con bạn đang chơi với vòi phun nước hoặc bạn đang tưới vườn của mình. Sau khi Báo lại kết thúc, hệ thống của bạn sẽ tiếp tục theo dõi việc sử dụng nước của bạn.

Hotline: 0989.204.876