Van Bảo Vệ Nhà DROP

Van Bảo Vệ Nhà DROP

  • Giống như tất cả các hệ thống DROP. Van bảo vệ gia đình cung cấp khả năng tắt nguồn nước vào nhà khi phát hiện sự cố hoặc theo cách thủ công thông qua ứng dụng. Đồng hồ đo lưu lượng và cảm biến áp suất tích hợp của nó có thể xác định một loạt các vấn đề như dòng chảy liên tục, bồn cầu bị rò rỉ hoặc thậm chí rò rỉ rất nhỏ từ vòi nước.
  • Khi được ghép nối với DROP Leak Detectors (thiết bị theo dõi rò rỉ) thông qua DROP Hub, hệ thống này cung cấp mọi phương pháp phát hiện rò rỉ sẵn có. Ngoài tất cả các lợi ích liên quan đến việc giảm thiểu thiệt hại về nước tốn kém, hệ thống còn cung cấp dữ liệu hữu ích để hỗ trợ việc bảo tồn nước.


    Email của bạn*
    Số điện thoại*

    Hotline: 0989.204.876