Chất ô nhiễm có thể có trong nước

Danh Sách Các Chất Ô Nhiễm Có Thể Có Trong Nước Sinh Hoạt

Dưới đây là liệt kê các chất ô nhiễm trong nước tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, chẳng hạn như hồ, sông, nước ngầm hoặc nước uống.

Acenaphthene
Acetaminophen
Acetochlor
Acrylamide
Alachlor
AHTN (Tonalide)
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline
Axit aminomethylphosphonic (AMPA)
Anatoxin-a
Thạch tín
Vi khuẩn
Bentazon
Benzo [a] pyrene
Bisphenol A
Tảo lam xanh và Microcystin (Vi khuẩn lam)
Boron
Butyl benzyl phthalate
Cadmium
Carbamazepine
Chlorpyrifos và Chlorpyrifos Oxon
Cloroform
Clothianidin
Vi khuẩn Coliform
Đồng
Cryptosporidium
Cyanazine
DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide)
Desvenlafaxine
cis -1,2-Dichloroethene
Dichlorofluoromethane (DCFM)
2,4-axit diclorophenoxyaxetic (2,4-D)
Dieldrin
Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
Dimethenamid và Dimethenamid-p
Dimethenamid ESA và Dimethenamid OXA
Dinoseb
1,4-Dioxan
Sản phẩm phụ khử trùng (DBP)
Tiêu chuẩn nước uống: Chất gây ô nhiễm
17α-Ethinylestradiol
S-Ethyl-N, N-dipropylthiocacbamat (EPTC)
Flo
Florua
Giardiasis
Axit Haloacetic (HAA)
Khí hydro sunfua
Hóa chất vô cơ
Sắt
Vi khuẩn sắt
Isobutanol
Chì
Legionella / Legionellosis
Mangan
Thủy ngân asen
Mestranol
Mêtan
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
2-metylnaphtalen
Metribuzin DA, DK và DADK
Chất gây ô nhiễm vi sinh
Microcystin
MTBE
N, N-Diethyl-meta-toluamide (DEET)
Nitrat
Nonylphenol
Octylphenol
Pentachlorophenol (PCP)
PCE (Tetrachloroethylene)
Perfluorochemicals
Thuốc trừ sâu
Phthalates
Propyl Paraben
Pseudomonas
Pyraclostrobin
Pyrene
Chất gây ô nhiễm phóng xạ
Radium / Hạt nhân phóng xạ
Skatol
SOCs: Hóa chất hữu cơ tổng hợp
Sunfat – lưu huỳnh
Thuốc kháng sinh sulfonamide
Vi khuẩn lưu huỳnh
Tetrachloroethylene (PCE)
Thiamethoxam
Tonalide
1,1,1-Trichloroethane
Trichloroethylene (TCE)
1,2,3-Trichloropropan
Triclocarban
Thiamethoxam
Trihalomethanes (THM)
Tris (2-chloroethyl) Phosphat (TCEP)
Tris (1,3-dichloroisopropyl) Phosphat (TDCPP)
Venlafaxine
Vinyl clorua
VOCs: Hóa chất hữu cơ dễ bay hơi

Trên đây là danh sách các chất ô nhiễm trong nước có thể có trong nước sinh hoạt nhà bạn, có thể đền từ nước máy, nước giếng khoan, nước mưa…

Hotline: 0989.204.876